Logotype for print

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020 - 2023

2020-04-03

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den tilltänkta handlingsplanen för klimatanpassning i Västerås.

Vi vill uttrycka vårt gillande och ser att det är en gedigen och väl utarbetad klimatanpassningsplan, om än med några skönhetsfläckar som vi nedan kommer lyfta fram.

 

Kommunstyrelsen Västerås