Logotype for print

Grundpension

2020-02-10

SOU 2019:53 Socialdepartementet

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade delbetänkande och har inget att erinra mot förslagen.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                                            Eva Erlandsson