Logotype for print

Förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter (SJÖFS 2019:3 och SJÖFS 2019:4)

2020-11-16

Sjöfartsverket

Svensk Försäkring understryker vikten av att Sjöfartsverket beaktar och främjar de politiska beslut om att större mängder gods och fler passagerare ska transporteras sjövägen. Svensk Försäkring uppmanar till internationell harmonisering av sjö- och transportregelverk, så som farleds- och lotsavgifter, då sjö- och transportklustret till stor del har internationell karaktär. Det bör noteras att flertalet europeiska länder inte tillämpar farledsavgift och således utgör det svenska avgiftssystemet i dagsläget en konkurrensnackdel för svensk sjöfart och handel. Svensk Försäkring menar att Sjöfartsverkets avgifter inverkar negativt på konkurrenskraften för svensk sjöfart och svensk industri.

Svensk Försäkring avstår i övrigt från att yttra sig.

Svensk Försäkring
Mats Galvenius