Logotype for print

Förslag till justeringar av Standard för pensionsprognoser

2020-09-25

Pensionsmyndigheten

Svensk Försäkring välkomnar Pensionsmyndighetens initiativ att revidera standar­den för pensionsprognoser då det är av stor vikt att de antaganden som ligger till grund för pensionsspararnas prognoser är relevanta.