Logotype for print

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon

2020-09-11

Boverket

Vi står sannolikt inför en systemändring avseende fordons energianvändning. Under de närmaste årtiondena kommer vi se de fossila bränslena ersättas av el-energi. Denna omvandling är i sin linda, men när storskalig batteriproduktion inom kort finns att tillgå kan det antas att elfordonens pris kommer att sjunka och elfordon blir i större grad tillgängliga för var och en.