Logotype for print

Förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och om försäkringstekniska grunder

2020-02-26

Finansinspektionen

Svensk Försäkring tillstyrker de föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse och avstår från att yttra sig över ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder.

Svensk Försäkring                                         Svensk Försäkring
Johan Lundström                                          Lena Friman Blomgren