Logotype for print

Förslag till ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna

2020-03-25

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot ändringarna i försäkrings­rörelseföreskrifterna och avstår i övrigt från att yttra sig.

Svensk Försäkring
Johan Lundström