Logotype for print

Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2020-07-03

Finansinspektionen

Svensk Försäkring tillstyrker Finansinspektionens (FI) förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.