Logotype for print

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2020-12-03

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har erbjudits möjligheten att yttra oss över rubricerad remiss.

Finansinspektionen föreslår att föreskrifter anpassas till ändringar i årsredovisningslagar där ett aktiebolag från och med den 1 januari 2021 får välja om avsättningen ska ske till bunden eller fri överkursfond.

Svensk Försäkring har inget att invända mot förslagen.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund