Logotype for print

Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

2020-10-22

Miljödepartementet

Svensk försäkring har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad remiss och vill härmed framföra följande.