Logotype for print

Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

2020-10-07

Justitiedepartementet

Svensk Försäkring tillstyrker ovan angivet förslag.

Svensk Försäkring
Johan Lundström