Logotype for print

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

2020-04-23

Justitiedepartementet

Svensk Försäkring tillstyrker i huvudsak förslagen i ovan angiven remiss men anser att reglering krävs för att även ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar ska kunna hålla stämma utan fysisk närvaro.

I promemorian görs bedömningen att det i lag inte finns några föreskrifter för ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar om ort för stämma och att någon reglering därför inte nu behövs. Det är dock vanligt att ort för stämma regleras i företagens bolagsordning respektive stadgar. För att säkerställa att det är möjligt att avvika därifrån föreslår därför Svensk Försäkring att, oavsett vad som regleras i bolagsordningen respektive stadgarna, ska 16 – 17 §§ få tillämpas (dvs. att även dessa företag ska få hålla stämma enbart genom elektronisk uppkoppling).


Svensk Försäkring
Johan Lundström