Logotype for print

Ett straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri

2020-03-03

Justitiedepartementet

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen tillstyrker de förslag som läggs fram i departementspromemorian Ds 2019:22 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri.

Svensk Försäkring                            Trafikförsäkringsföreningen
Staffan Moberg                                Cecilia Fabiansson Huss