Logotype for print

Ett bättre premiepensionssystem

2020-02-12

Socialdepartementet
SOU 2019:44

Svensk Försäkring inskränker yttrandet till frågan om alternativa lösningar för utbetalningsfasen och förslagens konsekvenser för försäkringsföretagen och deras kunder.