Logotype for print

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

2020-06-10

Finansdepartementet

Svensk Försäkring tillstyrker i stort förslagen och bedömningarna i promemorian. I några delar föreslår vi dock nedan att det ska göras tillägg eller förtydliganden.