Logotype for print

En ny riksbankslag

2020-04-02

Finansdepartementet
SOU 2019:46

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om betänkandets förslag till en ny riksbankslag.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                            Jonas Söderberg