Logotype for print

En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring

2020-04-17

Justitiedepartementet

För att den obligatoriska ansvarsförsäkringen för revisorer ska fungera som det är tänkt är det viktigt med tydliga och förutsägbara regler. Svensk Försäkring anser därför – när det gäller utformningen av den ordning som föreslås – att det behövs förtydliganden i några avseenden. Det gäller bl.a. i fråga om de bevis om försäkring som ska ges in när en revisor ansöker om auktorisation eller godkännande och beträffande kraven på försäkringarnas efterskydd och upphörande. Vidare bör de nya reg­lerna träda i kraft senare än vad som föreslås för att säkerställa att Revisors­inspektionen tillsammans med berörda aktörer ges tillräcklig tid för att hitta former för den praktiska han­te­ringen.