Logotype for print

En ny mervärdesskattelag

2020-11-20

Finansdepartementet SOU 2020:31

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD och har inte några ytterligare synpunkter.

Svensk Försäkring
Johan Lundström