Logotype for print

Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

2020-05-11

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets promemoria Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar och vill framföra följande synpunkter.