Logotype for print

Avgifter hos Finansinspektionen

2020-03-19

Finansinspektionen

Svensk Försäkring avstyrker förslaget att höja avgifterna för tillstånd för försäkringsbolag att driva tjänstepensionsverksamhet och avgifterna för tillstånd för tjänstepensionsföretag att driva försäkringsrörelse (omvandling).