Logotype for print

Anpassade regler för understöds-föreningar som inte är tjänstepensionskassor

2020-01-27

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot förslagen i ovan angiven promemoria.

Svensk Försäkring                                         Svensk Försäkring
Johan Lundström                                          Lena Friman Blomgren