Logotype for print

Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

2020-12-16

Finansdepartementet

Försäkringsbranschen ser mycket positivt på att regeringen vidtar åtgärder som avser att förhindra de internationella stöldligornas omfattande verksamhet i Sverige. Att ge Tullverket ökade befogenheter att ingripa mot denna brottslighet är då av största vikt.