Logotype for print

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

2019-12-19

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över förslaget om ändringar i tryggandelagen och har i övrigt inte några invändningar.

 

Svensk Försäkring                                          Svensk Försäkring

Johan Lundström                                            Lena Friman Blomgren