Logotype for print

Tydligare regler vid konsumentavtal

2019-04-05

Justitiedepartementet
Ds 2019:3

 

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över rubricerade promemoria.

Svensk Försäkring


Johan Lundström                                                  Marie Hosinsky