Logotype for print

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

2019-02-04

Transportstyrelsen

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen avstår från att svara.

 

Svensk Försäkring                            Trafikförsäkringsföreningen

Staffan Moberg                                Cecilia Fabiansson Huss