Logotype for print

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

2019-01-31

Transportstyrelsen

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen lämnar följande synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.