Logotype for print

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

2019-03-05

Svensk Kooperation

Sammanfattning

Svensk Försäkring uppskattar Svensk Kooperations ansats att fånga särarten i de kooperativa och ömsesidiga företagen. Vi uppfattar dock koden som mer anpassad för kooperativa företag än för ömsesidiga försäkringsbolag. Det är tydligt i bland annat ordval och i synen på förhållandet mellan medlemmar och företag. Ömse¬sidiga försäkringsbolags verksamhet är vidare föremål för en omfattande reglering och kodens principer innebär därför inte alltid något mervärde.