Logotype for print

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

2019-06-05

Justitiedepartementet
Ds 2019:1

Inom Svensk Försäkring är det skadeförebyggande arbetet en naturlig del av verksamheten. Arbetet har under senare år utvecklats till att alltmer även omfatta brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter som ett led i att minska brottsrelaterade försäkringsskador och som ett bidrag till förbättrat samhällsklimat.