Logotype for print

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

2019-12-19

Socialdepartementet Ds 2019:20

Svensk Försäkring inkommer härmed såsom representant för de svenska försäkringsbolagen med ett yttrande över promemorian.