Logotype for print

Samspel för hälsa

2019-03-21

Socialdepartementet
SOU 2018:80

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade ärende. Svensk Försäkring har inga synpunkter på hur den finansiella samordningen sker eller hur statsbidraget utformas