Logotype for print

Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

2019-04-23

Finansdepartementet
SOU 2018:91

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna betänkande och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation har anfört i sitt yttrande (bifogas).