Logotype for print

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

2019-06-13

Justitiedepartementet Ds 2019:6

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om promemorian angående en sänkning av aktiekapitalkravet för privata aktiebolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Svensk Försäkring

Anna Pettersson Westerberg                                     Jonas Söderberg