Logotype for print

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-05-14

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om promemorians förslag på kompletterande bestämmelser till följd av EU:s förordning om värdepapperisering.

Svensk Försäkring


Anna Pettersson Westerberg                                             Jonas Söderberg