Logotype for print

Kod mot mutor - Förslag till ändring i Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden)

2019-10-21

Institutet mot mutor

Svensk Försäkring är stödjande medlem i Institutet mot mutor och stöttar därmed IMMS arbete mot korruption i näringslivet och näringslivskoden. Svensk Försäkring lämnar nedan först svar på de tre frågor IMM är särskilt intresserad av att få syn­punkter på. Därefter lämnar vi ytterligare kommentarer.