Logotype for print

Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundan-draganden för att neutralisera effekterna av hybrida miss-matchningar

2019-04-08

Finansdepartementet

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD och har inte några ytterligare synpunkter.

  
Svensk Försäkring                                  Svensk Försäkring
  
Johan Lundström                                    Lena Friman Blomgren