Logotype for print

Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

2019-12-05

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven promemoria.

 

Svensk Försäkring                                         Svensk Försäkring

Johan Lundström                                           Lena Friman Blomgren