Logotype for print

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag

2019-09-16

Finansinspektionen

Svensk Försäkring anser att det är helt nödvändigt att Finansinspektionen tar hänsyn till den samlade effekten av solvensregleringen, vilket innefattar effekten av den ändrade regleringen av de försäkringstekniska avsättningarna, storleken på kapitalbasen samt kapitalkravet. Nuvarande förslag leder sammantaget till en markant skärpning av kraven.