Logotype for print

Förslag till ny föreskrift avseende Sjöfartsverkets lotsavgifter (SJÖFS 2018:19)

2019-08-12

Sjöfartsverket

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring

Mats Galvenius                                      Mikaela Tamm