Logotype for print

Förslag till föreskrifter om pensionsstiftelser och förslag till ändringar i informationsföreskrifterna

2019-08-14

Finansinspektionen

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan nämnda förslag.

Svensk Försäkring                               Svensk Försäkring

Johan Lundström                                 Lena Friman Blomgren