Logotype for print

Förslag till ändringar i föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2007:11)

2019-10-28

Finansinspektionen

Svensk Försäkring tillstyrker förslaget om kontroll av alternativ verklig huvudmans iden­titet. Det bidrar till ett mera effektivt och riskbaserat regelverk - något som behövs i arbetet med att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi upp­manar också Finansinspektionen att återkomma med förslag som går i samma riktning när det gäller bestämmelserna om centralt funktionsansvarig.