Logotype for print

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i VTR

2019-04-16

Transportstyrelsen

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen lämnar nedan ett gemensamt yttrande.