Logotype for print

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

2019-10-16

Bokföringsnämnden

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande om förslagen till allmänna råd och vägledning om fusion och anför härmed följande.