Logotype for print

Förbättrat grundskydd för pensionärer

2019-04-02

Socialdepartementet

Arbetsgruppen föreslår att allmän inkomstgrundad pension, tjänstepension, privat pension och arbetsinkomster likställs i reduceringsinkomsten för bostadstillägg. Svensk Försäkring anser att det är mycket positivt då samtliga inkomster handlar om ersättning för arbete. Skillnaden ligger endast i när inkomsten kan användas för konsumtion.