Logotype for print

Etableringsjobb

2019-09-20

Arbetsmarknadsdepartementet
Ds 2019:13

Skjut fram tidpunkten för ikraftträdande

I promemorian uppmärksammas att de i promemorian lämnade förslagen ställer krav på anpassning av rutiner och datasystem hos bland andra försäkringsföretag till de nya bestämmelserna. En lämplig tidpunkt för ikraftträdande bedöms vara den 1 juli 2020.