Logotype for print

Byggnaders Energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

2019-10-14

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår ifrån att yttra sig över rubricerad remiss.

Svensk Försäkring

Mats Galvenius                                Staffan Moberg