Logotype for print

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet

2019-09-17

Arbetsmarknadsdepartementet
SOU 2019:19

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslagen i betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) och anför härmed följande.