Logotype for print

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-05-07

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inga invändningar mot remissens förslag till ökade informationskrav för värdepappersfonder och specialfonder till följd av ändringarna i direktivet för aktieägares rättigheter.

Svensk Försäkring


Anna Pettersson Westerberg                                        Jonas Söderberg