Logotype for print

2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande

2019-10-01

Infrastrukturdepartementet

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över ovan angivna remiss och ställer sig positiv till föreslagna ändringar.

Svensk Försäkring

Mats Galvenius                                                  Mikaela Tamm