Logotype for print

Västra Götaland näst mest drabbat av naturskador 2023

2024-06-18

Under 2023 inträffade 19 600 naturorsakade försäkringsskador i Sverige. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt 1,6 miljarder kronor i skadeersättningar till hushåll och företag som har drabbats av skada. Västra Götaland är det län som har drabbats näst mest i landet under 2023. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Under 2023 inträffade 19 600 naturorsakade försäkringsskador i Sverige. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt 1,6 miljarder kronor i skadeersättningar till hushåll och företag. Västra Götaland är det län som har drabbats näst mest i landet under 2023. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag. 

2 600 naturskador inträffade i Västra Götaland under 2023 och försäkringsföretagen betalade ut 169 miljoner kronor till hushåll och företag som drabbats av skada. Antalet skador i Västra Götaland stod för 13 procent av antalet skador i hela landet, men för 11 procent av totalt utbetald skadeersättning. Det är framför allt villor och företagsfastigheter som står för en större del av det utbetalda ersättningarna för naturskador. 

- Naturskador drabbar landet olika från år till år. Under 2023 drabbades hushåll och företag i framför allt Skåne, Västra Götaland och Västmanlands län som mest. Dessa tre län stod för en tredjedel av de totalt utbetalda skadeersättningarna på 1,6 miljarder kronor, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410