Logotype for print

Stockholm och Norrtälje hårdast drabbade av storm- och vattenskador

2023-11-06

Svensk Försäkring presenterar idag ny statistik gällande naturorsakade försäkringsskador orsakade av storm och vatten i Sverige för 2022. I Stockholms län toppar Stockholm följt av Norrtälje och Södertälje när det kommer till skadebelopp.

Svensk Försäkring presenterar idag ny statistik gällande naturorsakade försäkringsskador* orsakade av storm och vatten i Sverige för 2022. I Stockholms län toppar Stockholm följt av Norrtälje och Södertälje när det kommer till skadebelopp. Antalet naturorsakade skador befaras öka över tid i takt med att effekterna av klimatförändringarna blir alltmer kännbara. Svensk Försäkring ser ett ökat behov av att följa skadeutvecklingen över tid.   

Svensk Försäkring släpper idag rapporten Naturorsakade skador 2015-2022 som ett led i att följa klimatförändringarnas effekter på det svenska samhället.   

- Skadeutvecklingen riskerar att öka till följd av ett alltmer extremt väder runt om i världen och även i Sverige. För att kunna behålla vårt goda skydd krävs en anpassning till de risker ett förändrat klimat innebär. Vi ser ett behov av nationella riktlinjer, tydligare samordningsansvar och bättre finansieringslösningar för kommuner, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring. 

Naturorsakade försäkringsskador i Stockholms län 

Väder- och naturrelaterade händelser så som stormar och skyfall kan variera mellan åren, både sett till antalet, omfattning och vilka områden som drabbas. Det innebär att antalet skador och skadebeloppen för dessa skador varierar mellan åren. Sett till perioden 2015–2022 betalades det ut sammanlagt 8,1 miljarder kronor i skadebelopp för 134 000 skador i Sverige.    

Länk till Statistikdatabas: Sök data per län/kommun 

*Naturorsakade försäkringsskador är egendomsskador i till exempel bostäder och företag som har orsakats av storm, skyfall, översvämning, jordskred, hagel med mera. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410